Seeing Assistant Magnifier


by Transition Technologies S.A.
Seeing Assistant Magnifier
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (62 ratings)
Category: Utilities, Medical
Languages: English, German, EL, Polish
Rated: 4+

Updated: 02.09.2013
Version: 1.5.3
Size: 24.85 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Seeing Assistant Magnifier

Seeing Assistant Magnifier allows to use the phone as magnifying glass. This allows people with sight problems to easily read small text or watch small items. Seeing Assistant Magnifier, beside magnifying image, also allows image adjustments such as contrast, brightness, and color space of displayed image („Black and white” and „Invert”). Application can use back and front camera.

Before buying the application please read the terms of use of the application:
http://seeingassistant.tt.com.pl/magnifier/terms/

--

Za pomocą lupy elektronicznej Seeing Assistant Magnifier osoby słabowidzące mogą bardzo wygodnie i efektywnie czytać drobny tekst lub przyjrzeć się dokładnie niewielkim przedmiotom. Aplikacja umożliwia nie tylko powiększenie widzianego obrazu ale także zmianę jego jasności, kontrastu oraz kolorystyki (czarno biały oraz inwersja kolorów). Aplikacja może przekazywać obraz z tylnej oraz przedniej kamery urządzenia.

Przed zakupem aplikacji proszę się zapoznać warunkami korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/magnifier/terms/


What's new in Version 1.5.3

- Minor bugfixes

- Naprawa pomniejszych błędów

Screenshots Seeing Assistant Magnifier

Seeing Assistant Magnifier iPhoneSeeing Assistant Magnifier iPhoneSeeing Assistant Magnifier iPhoneSeeing Assistant Magnifier iPhone

Screenshots Seeing Assistant Magnifier for iPad

Seeing Assistant Magnifier iPadSeeing Assistant Magnifier iPadSeeing Assistant Magnifier iPadSeeing Assistant Magnifier iPad


Price: Free

Seeing Assistant Magnifier
Available on the App Store

Seeing Assistant Home


by Transition Technologies S.A.
Seeing Assistant Home
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (22 ratings)
Category: Utilities
Languages: , CS, Dutch, English, German, EL, Italian, NB, Polish, Russian, , ZH, Spanish, Turkish
Rated: 4+

Updated: 22.04.2013
Version: 2.6.0
Size: 116.81 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Seeing Assistant Home

Seeing Assistant Home is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Seeing Assistant Home allows the users to color recognition, detection of the light source and partially visually impaired people to use electronic loupe. Allows the users to scan and generate barcodes and QR codes. Seeing Assistant Home has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
•scan a barcode format EAN-13/UPC-A, Code 128, Code 39 and QR code
•store scanned barcodes with dedicated description (label) in private database
•generate both QR codes and ordinary barcodes (EAN-13)
•recognition of colors
•detection the light source
•electronic loupe
•Dropbox integration

and fully operational by voice commands!

Make sure to check the tutorial on http://seeingassistant.tt.com.pl/en/home/home-tutorial/
to learn how to use our software.

Seeing Assistant Home uses internet connection to work. Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/home/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Home jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Seeing Assistant Home umożliwia niewidomym użytkownikom rozpoznawanie kolorów, wykrywanie źródła światła a osobom słabo widzącym korzystanie z lupy elektronicznej. Pozwala odczytywać i generować kody kreskowe i QR. Seeing Assistant Home powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Funkcjonalność:
•skanowanie kodów kreskowych w formacie EAN-13/UPC-A oraz kodów QR
•zapisywanie zeskanowanych kodów kreskowych wraz z własnym opisem
•generowanie kodów kreskowych w formacie EAN-13 oraz kodów QR
•rozpoznawanie kolorów
•wykrywanie źródła światła
•elektroniczna lupa
•integracja z serwisem Dropbox

oraz możliwość wydawania poleceń głosowych!

Proszę zapoznać się z instrukcją pod adresem:
http://seeingassistant.tt.com.pl/home/home-tutorial/
aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z aplikacji.

Przy użytkowaniu aplikacji Seeing Assistant Home należy pamiętać, iż program do swego działania wykorzystuje połączenie internetowe. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/home/terms/


What's new in Version 2.6.0

- Added list of 100 recently scanned codes. You can get to this list from screens of scanning code and "Codes". Codes are automatically added to list and sort by date and time of adding,
- added functionality of making back-up of your own database witch codes in memory of your smartphone and other cloud services,
- increased the number of characters possible to be written in the QR code from 100 to 500,
- supplemented list of voice commands,
- other minor fixes,
- bug fixes.


- Dodano możliwość wyświetlenia listy stu ostatnio skanowanych kodów. Funkcja dostępna z poziomu ekranu skanowania kodów i "kody". Skanowane kody są dodawane automatycznie i sortowane wg daty i godziny dodania,
- dodano możliwość tworzenia kopii zapasowej własnej bazy kodów w pamięci smartfonu i w innych popularnych usługach chmurowych,
- zwiększono liczbę znaków możliwych do zapisania w kodzie QR z 100 do 500,
- uzupełniono listę poleceń głosowych,
- inne pomniejsze zmiany,
- naprawa błędów.

Screenshots Seeing Assistant Home

Seeing Assistant Home iPhoneSeeing Assistant Home iPhoneSeeing Assistant Home iPhoneSeeing Assistant Home iPhoneSeeing Assistant Home iPhone

Screenshots Seeing Assistant Home for iPad

Seeing Assistant Home iPadSeeing Assistant Home iPadSeeing Assistant Home iPad


Price: Free

Seeing Assistant Home
Available on the App Store

Seeing Assistant Magnifier


by Transition Technologies S.A.
Seeing Assistant Magnifier
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (62 ratings)
Category: Utilities, Medical
Languages: English, German, EL, Polish
Rated: 4+

Updated: 02.09.2013
Version: 1.5.3
Size: 24.85 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Seeing Assistant Magnifier

Seeing Assistant Magnifier allows to use the phone as magnifying glass. This allows people with sight problems to easily read small text or watch small items. Seeing Assistant Magnifier, beside magnifying image, also allows image adjustments such as contrast, brightness, and color space of displayed image („Black and white” and „Invert”). Application can use back and front camera.

Before buying the application please read the terms of use of the application:
http://seeingassistant.tt.com.pl/magnifier/terms/

--

Za pomocą lupy elektronicznej Seeing Assistant Magnifier osoby słabowidzące mogą bardzo wygodnie i efektywnie czytać drobny tekst lub przyjrzeć się dokładnie niewielkim przedmiotom. Aplikacja umożliwia nie tylko powiększenie widzianego obrazu ale także zmianę jego jasności, kontrastu oraz kolorystyki (czarno biały oraz inwersja kolorów). Aplikacja może przekazywać obraz z tylnej oraz przedniej kamery urządzenia.

Przed zakupem aplikacji proszę się zapoznać warunkami korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/magnifier/terms/


What's new in Version 1.5.3

- Minor bugfixes

- Naprawa pomniejszych błędów

Screenshots Seeing Assistant Magnifier

Seeing Assistant Magnifier iPhoneSeeing Assistant Magnifier iPhoneSeeing Assistant Magnifier iPhoneSeeing Assistant Magnifier iPhone

Screenshots Seeing Assistant Magnifier for iPad

Seeing Assistant Magnifier iPadSeeing Assistant Magnifier iPadSeeing Assistant Magnifier iPadSeeing Assistant Magnifier iPad


Price: Free

Seeing Assistant Magnifier
Available on the App Store

Bigger and Brighter


by Kazunori Asada
Brighter and Bigger
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (5 ratings)
Category: Lifestyle, Utilities
Languages: English, JA
Rated: 4+

Updated: 02.08.2011
Version: 2.05
Size: 14.87 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Brighter and Bigger

"Brighter and Bigger" is a reading glasses tool for people who have difficulty reading fine print and focusing on nearby objects due to presbyopia, eye illness, etc.

Presbyopia is a normal condition for people over the age of 40, which arises from age-related changes in the anatomy of the eye. Moreover, it becomes difficult to read small letters due to eye illnesses, such as cataracts and low vision.

This application helps you to read small letters by making the images bigger, brighter and clearer with scientific color changing methods.

- Shows you fine print bigger, brighter and clearer.

- "Brightness Reverse" mode and "Monochrome" mode are supported. These modes are suitable for people with cataracts and low vision.

- "Tilted Angle Correction" mode, which can revises the distortion of images when objects are saw from a tilted angle, is supported.

- Maximum magnification of up to 20 times is supported so that you can use this tool as a monocle when you would like to see distant objects even if blurred.

- Developed by Kazunori Asada (Ph.D. Medical Science and Media Design) based on research in color science.


What's new in Version 2.05

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Supports iPhone X screen size.

Screenshots Brighter and Bigger

Brighter and Bigger iPhoneBrighter and Bigger iPhoneBrighter and Bigger iPhoneBrighter and Bigger iPhoneBrighter and Bigger iPhone

Screenshots Brighter and Bigger for iPad

Brighter and Bigger iPad


Price: Free

Brighter and Bigger
Available on the App Store

Optelec


by Dockbite
Optelec

Customer ratings: (0 ratings)
Category: Lifestyle, Medical
Languages: English
Rated: 4+

Updated: 10.04.2012
Version: 1.5
Size: 23.97 MB
Requirements: iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Optelec

The Optelec Magnifier app provides basic magnification and high contrast functionality, which can help people with low vision. We hope you enjoy using the Optelec Magnifier app. People with low vision may find this app useful for reading text and viewing photographs using the simple magnification and high contrast functions.
 
With the Optelec app running, your Apple device becomes a simple electronic video magnifier using the on-board camera. Just press “magnifier” in the start screen, aim at your text, adjust magnification and contrast if you wish and start reading. Make sure you have good lighting conditions and if the text seems blurry, tap the screen to focus.
If you require more powerful magnification, would benefit from adjusting the appearance of written text on-screen (such as yellow text on a black background), or would require other helpful functionalities, then it is well worth trying out one of the Optelec video magnifiers. Besides video magnifiers Optelec offers a wide range of other products for people with a visual impairment.


What's new in Version 1.5

Update for new devices.

Screenshots Optelec

Optelec iPhoneOptelec iPhoneOptelec iPhone


Price: Free

Optelec
Available on the App Store

See It – Video Magnifier


by James Penguin
See It - Video Magnifier
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (12 ratings)
Category: Utilities, Productivity
Languages: English
Rated: 4+

Updated: 04.04.2012
Version: 1.5
Size: 3.95 MB
Requirements: iPhone3GS-iPhone-3GS, iPhone4-iPhone4, iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, Watch5-Watch5, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, WatchSE-WatchSE, WatchSECellular-WatchSECellular, Watch6-Watch6, Watch6Cellular-Watch6Cellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description See It - Video Magnifier

See It is a handheld video magnifier that works by streaming a real time video feed to your iPhone or iPad's screen from your device's back-facing camera. You can zoom the feed in and out, and apply image filters to make things easier to see. Also, for devices that support it, you can turn on your device's flash light for extra illumination and a sharper image.

Designed by the visually impaired for the visually impaired, See It is the world's only portable CCTV video magnifier for your iPhone and iPad! Why pay hundreds or thousands of dollars for a handheld portable CCTV, when there's an app for that?

See It supports the following image filtering modes:
- Normal
- Inverted Normal
- Black and White (Grayscale)
- Inverted Black and White (Grayscale)
- Red Channel Only
- Inverted Red Channel Only
- Blue Channel Only
- Inverted Blue Channel Only
- Green Channel Only
- Inverted Green Channel Only
- Cyan
- Inverted Cyan
- Magenta
- Inverted Magenta
- Yellow
- Inverted Yellow


What's new in Version 1.5

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

- Fixed bug where loading spinner wouldn't disappear.
- Improved video render quality.
- Other misc. fixes and adjustments.

Screenshots See It - Video Magnifier

See It - Video Magnifier iPhoneSee It - Video Magnifier iPhoneSee It - Video Magnifier iPhoneSee It - Video Magnifier iPhoneSee It - Video Magnifier iPhone

Screenshots See It - Video Magnifier for iPad

See It - Video Magnifier iPadSee It - Video Magnifier iPadSee It - Video Magnifier iPadSee It - Video Magnifier iPadSee It - Video Magnifier iPad


Price: Free

See It - Video Magnifier
Available on the App Store

Over 40 Magnifier and Flashlight


by TLA Investments LLC
Over 40

Customer ratings: (19 ratings)
Category: Utilities, Lifestyle
Languages: English
Rated: 4+

Updated: 30.08.2010
Version: 4.1
Size: 27.68 MB
Requirements: iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Over 40

Flashlight and Magnifier in One App PLUS a Tip Calculator
√ Featured by Apple in iTunes throughout the world!
√ Easily see menus and receipts in dark restaurants
√ Use the FLASHLIGHT to find stuff under the seat in your car
√ Use the NEW Freeze Frame feature to inspect your stuff.
√ VANITY MIRROR to check yourself out!
√ MAGNIFY from 1x to 20x
√ This version includes unobtrusive ads that you can disable through a nominal In App Purchase

***** Recent Rave Reviews From Around the World *****

√ Excellent * Very very good * Brilliant * Best (USA)
√ One great app! - This app is amazing and I use it more than my reading glasses! I give it a five out of five and recommend it to everyone! Even those under 40! (USA)
√ Magic - Very helpful app and no bugs found yet (UK)
√ Good - Good program (Saudia Arabia)
√ Feine App - Gefällt (Germany)
√ Over forties - Brilliant for my old eyes...!!! (UK)
√ J'adore - Trop génial très pratique pour moi (Canada)
√ Ottima - Funziona molto bene, utile, fa quel che dice (Italy)
√ THE BEST - I was looking for flashlight apps and came across this one FREE I couldn't believe my eyes downloaded right away and works perfect THANK YOU (USA)
√ Five stars - This app is not only for over 40, it's for everyone. Makes me feel safe when I need light too !!! (USA)
√ Hit of the party - Whenever I show the app everyone loves it and thanks me (USA)
√ Works great and it can be used full screen, just go to settings and select contact lens mode. (USA)
√ Now I don't have to read the whole menu out loud to my husband when we go out to dinner. I just open this app and hand him my phone. Not that I ever need to use it! Yeah, right. I love it! (USA)
√ I have recommended this app to a number of people. I like the magnifier but use the flashlight most every day. (USA)

The flash is used to light up the image when you touch the 'flashlight' icon on screen. It is only on when you want it on. With that said, continued use of the flash may dramatically decrease battery life.

This app is primarily financed through the use of Apple's iAd feature. If you like this app and see something of interest in the ad area, please check it out. By doing so, you help us keep our lights on!


What's new in Version 4.1

Updated for compatibility with iPhone X and beyond!

Screenshots Over 40

Over 40 iPhoneOver 40 iPhone


Price: 1.99 USD

Over 40
Available on the App Store

Magnifying Glass With Light


by Falcon In Motion LLC
Magnifying Glass With Light
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (2758 ratings)
Category: Business, Utilities
Languages: English, German
Rated: 4+

Updated: 07.12.2010
Version: 3.8.4
Size: 15.13 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, Watch5-Watch5, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, WatchSE-WatchSE, WatchSECellular-WatchSECellular, Watch6-Watch6, Watch6Cellular-Watch6Cellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Magnifying Glass With Light

"Why we like it: It’s incredibly handy! There will always be a time where the menu writing is too small or the room is just too dark – this magnifying app will be just what you need." - appsmitten.com


"This free app comes in handy when you find yourself in a dimly lit restaurant, squinting at tiny print on your menu. Point your iPhone's camera at the text, move the on-screen slider, and you'll have large, easy-to-read text in no time." -programming4.us


-----------------------------------------------

Have you ever experienced the following scenarios:

need to read menu in a dim light restaurant ,
need to read fine print on the medicine bottle,
need to read book in bed after take reading glasses off,
need to walk back to camp site in the dark night,
need to check your makeup on your way to work,
...

You may need Magnifying Glass With Light, a overall 4.5/5.0 rated app in US market which could transform your iPhone or iPad into a FULL SCREEN lighted magnifying glass! Simple yet powerful!

-----------------------------------------------

FREE FEATURES:

•Light Level Control
•Image Capture
•Auto-Focus Lock
•Universal App for both iPhone and iPad
•Pinch to Zoom In/Out.
•Support Both Portrait or Landscape Orientation
•Auto turn on built-in light in low light condition when start-up
•Shake to hide/show all control buttons.
•Support Front Camera
•Full Screen User Interface
•Magnify from 1.0X - 5.0X
•Lighted View

-------------------------------------------------------

Pro Version Additional Features (Via In-App Purchase):

•(New!) Image Stabilizer
•Crystal Clear Mode.
•High Contrast Mode.
•Tap Center to (Un)Freeze Image.
•Enhanced Freeze: be able to move,drag, photograph the frozen image
•Save Photo to Exclusive Photo Album

-------------------------------------------------------

FAQ:

Q: Why not just using Apple's Camera app?

A: In Camera app, you choose either digital zooming (Camera Mode) or Lighting (Video Mode), not both of them. Also this app has more features and larger zooming capability up to 6x.

------------------------------------------------------

Notes:

-Some features are only available in Pro version, upgrade is available through In-app Purchase.


What's new in Version 3.8.4

minor bug fixes and performance improvements

Screenshots Magnifying Glass With Light

Magnifying Glass With Light iPhoneMagnifying Glass With Light iPhoneMagnifying Glass With Light iPhoneMagnifying Glass With Light iPhoneMagnifying Glass With Light iPhone

Screenshots Magnifying Glass With Light for iPad

Magnifying Glass With Light iPadMagnifying Glass With Light iPadMagnifying Glass With Light iPadMagnifying Glass With Light iPad


Price: Free

Magnifying Glass With Light
Available on the App Store