Seeing Assistant Move


by Transition Technologies S.A.
Seeing Assistant Move
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (6 ratings)
Category: Navigation, Utilities
Languages: , Dutch, English, German, EL, Italian, NB, Polish, Russian, , ZH, Spanish, Turkish
Rated: 4+

Updated: 22.04.2013
Version: 2.5.3
Size: 100.71 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Seeing Assistant Move

Seeing Assistant Move is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and visually impaired people in everyday life. Application provides advanced geo-location and navigation features as well as current weather reports.
Seeing Assistant Move has been developed in close co-operation visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
•route planning
•support for LoadStone and OpenStreetMap POIs text databases
•advanced neighborhood scanner with world directions
•searching for location
•where am I functionality
•route recorder
•sharing points
•entering text by voice
•Dropbox integration

and fully operational by voice commands!

Make sure to check the tutorial on:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
to learn how to use our software.

Please bear in mind that this application uses background updates to track the location even when minimized. Continued use of GPS running in the background can significantly decrease battery life.

Seeing Assistant Move uses internet for many of its functions. Depending on configuration of your device you may be charged for internet connection or data transmission.

Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant Move jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Seeing Assistant Move zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i nawigacji, jak i aktualne informacje pogodowe. Seeing Assistant Move powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
•planowanie trasy
•wsparcie dla tekstowych baz punktów (POI) w formacie LoadStone oraz OpenStreetMap
•zaawansowany tryb eksploracji okolicy
•wyszukiwanie lokalizacji
•funkcja “Gdzie jestem”
•automatyczne nagrywanie trasy
•dzielenie się punktami
•głosowe wprowadzenie tekstu
•integracja z serwisem Dropbox

oraz możliwość wydawania poleceń głosowych!

Proszę zapoznać się z instrukcją pod adresem:
http://seeingassistant.tt.com.pl/en/move/tutorial/
aby dowiedzieć się więcej, jak korzystać z aplikacji.

Proszę pamiętać, że aplikacja śledzi zmianę lokalizacji, nawet gdy jest zminimalizowana. Używanie uruchomionego odbiornika GPS w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Seeing Assistant Move wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/move/terms/


What's new in Version 2.5.3

In this version:
- A new tool for generating the turn by turn navigation has been introduced - Valhalla. We have created a unique on a scale of the world mode for calculating TBT routes, taking into account particularly important information about the points on the route for the blind persons - Additional instructions.
- We have improved the way of navigating to the points of the routes.
- A new function has been introduced - exploration of monitored points.
- More detailed information about the above Functions can be found inside the app on the "More" tab in the section "Description of last changes" button.
- Bug repair
- Other improvements

W tej wersji dodano:
- Wprowadzono nowoczesne narzędzie do wyznaczania tras typu zakręt po zakręcie - Valhalla. Stworzyliśmy w nim unikatowy w skali świata tryb generowania tras ZPZ z uwzględnieniem szczególnie istotnych informacji o punktach na trasie dla osób niewidomych - .dodatkowe wskazówki
- Usprawniliśmy sposób nawigacji po punktach na trasach.
- Wprowadzono nową funkcję – eksploracja monitorowanych punktów
- Dokładniejsze informacje o ww. funkcjach znajdują się w aplikacji na karcie „Więcej” w sekcji „Opis ostatnich zmian”
- Naprawa błędów
- Inne usprawnienia

Screenshots Seeing Assistant Move

Seeing Assistant Move iPhoneSeeing Assistant Move iPhoneSeeing Assistant Move iPhoneSeeing Assistant Move iPhoneSeeing Assistant Move iPhone

Screenshots Seeing Assistant Move for iPad

Seeing Assistant Move iPadSeeing Assistant Move iPadSeeing Assistant Move iPadSeeing Assistant Move iPad


Price: Free

Seeing Assistant Move
Available on the App Store

BlindSquare


by MIPsoft
BlindSquare
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (37 ratings)
Category: Navigation, Social Networking
Languages: Spanish, , , CS, Danish, Dutch, English, ET, , French, German, EL, HE, Hungarian, Italian, JA, KO, NB, Polish, , , Russian, Spanish, , Turkish
Rated: 4+

Updated: 22.05.2012
Version: 5.21
Size: 81.72 MB
Requirements: iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad23G-iPad23G, iPhone4S-iPhone4S, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone5-iPhone5, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini-iPadMini, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description BlindSquare

BlindSquare is pioneering accessible navigation both indoors and outdoors. Know where you are, know where you're going, travel with confidence.

BlindSquare is a new solution that combines the latest technology to help the blind with their daily lives. It has been developed in collaboration with blind people and carefully field tested. You need either an iPhone or an iPad to get started. It also supports some additional accessories to enhance the experience.

How does it work?

BlindSquare uses GPS and the compass to locate you. It then gathers information about the surrounding environment from FourSquare. BlindSquare has some unique algorithms to decide what information is the most relevant and then speaks it to you with high quality speech synthesis.
“What's the most popular café within 200 meters radius? Where is the post office or the library?”

You can control BlindSquare also through voice commands. The Voice Command feature is a premium service requiring purchase of credits for continuous use. Voice Command Credits are available as an in-app purchase on the App Store.

Using BlindSquare as a GPS solution:

When you start the app, it will start telling you the interesting places and street crossings around you. By changing the radius, you can limit the area you are interested in. You can also search by search term or by category. You can select an interesting place from the search results and perform the following tasks:

1) Get contact info (address, phone number)
2) Open twitter feed or restaurant menu (if provided)
3) Make a phone call
4) Start tracking the place (BlindSquare will assist you by repeating the distance and the clock face direction)
5) Start your favourite navigator for turn-by-turn instructions (TomTom, Navigon or Apple Maps)

BlindSquare is aware of when you travel by car, bus or train and starts to report interesting places in front of you (for example, the next stops) and street crossings when you are passing them.

You can also save your own private places to iCloud so they will be found with your every device.

Using BlindSquare as a Foursquare client:

If you like to play Foursquare, you can do the following with BlindSquare:

1) Get a list of nearby FourSquare venues
2) When you are in a place, you can check in by shaking your device
3) Do a check in with commenting and twitter/facebook sharing
4) Correct the location of the place

BlindSquare supports the following languages: English, Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean (South Korea), Norwegian, Polish, Portugues, Romanian, Russian, Spanish, Swedish and Turkish.

VoiceOver usage is supported but it also includes higher quality additional speech synthesis by Acapela Text-To-Speech from Acapela Group.

Instructions in English: https://http://www.blindsquare.com/user-guide/ and https://http://www.blindsquare.com/faq/

Please note: This app retrieves data in real time from Foursquare and Open Street Map. Use of a flat rate data plan is highly recommended.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Having only been released in May 2012, BlindSquare has already received several prizes and awards:

- GSMA: Global Mobile Awards 2013, Best Mobile Health Product or Service
- Apps4Finland 2012
- OpenCities App Challenge 2012
- The Finnish Information Processing Association: Best Product 2012

Please note: To use BlindSquare, your iCloud account has to be active so BlindSquare can access it to save your settings and places.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.


What's new in Version 5.21

1) Some bluetooth headphones enter a power-saving mode and are slow to respond when waking up. We have added a brief pause at the start of messages to allow enough time for the headphones to "fully wake up" thus preventing the clipping of the first word or two from BlindSquare.

2) GPX import, fixes to improve imports

3) Introducing support for "Key2Access OpenUP Doors", a special device mounted universally in "push to open" doors allowing identification and operation without contact.

4) Other minor tweaks and fixes under the hood.

Screenshots BlindSquare

BlindSquare iPhoneBlindSquare iPhoneBlindSquare iPhoneBlindSquare iPhoneBlindSquare iPhone

Screenshots BlindSquare for iPad

BlindSquare iPad


Price: 39.99 USD

BlindSquare
Available on the App Store

Ariadne GPS


by Giovanni Ciaffoni
Ariadne GPS
This app is designed for both iPhone and iPad

Customer ratings: (3 ratings)
Category: Navigation, Lifestyle
Languages: , CS, Danish, Dutch, English, French, German, EL, Italian, JA, KO, NB, Polish, , Russian, , Spanish, , Turkish
Rated: 4+

Updated: 18.06.2011
Version: 4.5.3
Size: 37.77 MB
Requirements: iPhone5-iPhone5, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPhone5c-iPhone5c, iPhone5s-iPhone5s, iPadAir-iPadAir, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPhone6-iPhone6, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini4-iPadMini4, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadProCellular-iPadProCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhoneSE-iPhoneSE, iPhone7-iPhone7, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPad611-iPad611, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPad72-iPad72, iPad73-iPad73, iPad74-iPad74, iPhone8-iPhone8, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhoneX-iPhoneX, iPad75-iPad75, iPad76-iPad76, iPhoneXS-iPhoneXS, iPhoneXSMax-iPhoneXSMax, iPhoneXR-iPhoneXR, iPad812-iPad812, iPad834-iPad834, iPad856-iPad856, iPad878-iPad878, Watch4-Watch4, iPadMini5-iPadMini5, iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular, iPadAir3-iPadAir3, iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular, iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen, iPhone11-iPhone11, iPhone11Pro-iPhone11Pro, Watch5-Watch5, iPadSeventhGen-iPadSeventhGen, iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular, iPhone11ProMax-iPhone11ProMax, iPhoneSESecondGen-iPhoneSESecondGen, iPadProSecondGen-iPadProSecondGen, iPadProSecondGenCellular-iPadProSecondGenCellular, iPadProFourthGen-iPadProFourthGen, iPadProFourthGenCellular-iPadProFourthGenCellular, iPhone12Mini-iPhone12Mini, iPhone12-iPhone12, iPhone12Pro-iPhone12Pro, iPhone12ProMax-iPhone12ProMax, iPadAir4-iPadAir4, iPadAir4Cellular-iPadAir4Cellular, iPadEighthGen-iPadEighthGen, iPadEighthGenCellular-iPadEighthGenCellular, WatchSE-WatchSE, WatchSECellular-WatchSECellular, Watch6-Watch6, Watch6Cellular-Watch6Cellular, iPadProThirdGen-iPadProThirdGen, iPadProThirdGenCellular-iPadProThirdGenCellular, iPadProFifthGen-iPadProFifthGen, iPadProFifthGenCellular-iPadProFifthGenCellular

Description Ariadne GPS

There are hundreds of gps apps. Do we really need one more?

Ariadne GPS is more than a simple gps app.

Besides offering you the possibility to know your position and to get information about the street, the number, etc. it also lets you explore the map of what's around you.

What do we mean by saying "explore"? You'll deal with a talking map. If you have VoiceOver activated on your device, you will be able to know the street names and numbers that are around you by touching them.
Just put your finger on the screen of your device, when showing the map and moving it you will be told the info's about the street you're touching.
Your position is on the center of the screen. What's in front of you is on the top half of the screen and things behind you are on the bottom half of the screen.

You can also explore a different region than the one around you by telling the app the street and the city.

You can ask for information about your position at any time, also activating a function, called monitor, that will give you this info periodically (Please read the note below).
This app has also got some other useful features that might help when walking or traveling by bus, train etc.
If you add your favourite points to the app database, you can be alerted when you get closer than a certain distance to one of them.

This app is completely accessible using VoiceOver and gives you access to information that are normally unavailable to people using the speech synthesizer and can be therefore especially useful to blind and partially sighted people.

Note: The features of Ariadne GPS are based on the location services and on the Maps server for what concerns the information about the position. This information may not be accurate, due to the location accuracy, which is generally below fifteen metres but in some cases can be few tens of metres and to the Maps service, which might be unresponsive at certain times (Ariadne GPS will tell you if this is the case). The aim of Ariadne GPS is to give you an idea of your position and what is around you. Please do not completely rely on it.

Please note that the use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

For more info and suggestions please visit http://www.ariadnegps.eu


What's new in Version 4.5.3

Bug fix

Screenshots Ariadne GPS

Ariadne GPS iPhone

Screenshots Ariadne GPS for iPad

Ariadne GPS iPad


Price: 4.99 USD

Ariadne GPS
Available on the App Store